De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over G4S plc, haar dochtermaatschappijen en gerelateerde bedrijven (“G4S”) en de diensten die zij leveren.

Ondanks het feit dat uiterste zorg is besteed aan de juistheid van de informatie, kan G4S geen garantie geven over de volledigheid en juistheid van de informatie op de website, of op de websites van derden naar wie gerefereerd wordt door middel van een link. De informatie op deze website kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd.

Niets op deze website mag worden beschouwd als een aanbieding, aanbeveling of uitnodiging om aandelen in G4S plc te kopen of verkopen.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de wet, G4S niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan (a) het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, en (b) de prestaties of het niet presteren van de website zelf.

De levering van diensten en goederen door G4S is onderhevig aan de G4S Algemene Voorwaarden, die hieronder te downloaden zijn.

Deze website is eigendom van G4S plc. Alle auteursrechten en anderen rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen het handelsmerk, patenten, de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan G4S.

De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G4S worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. U mag het materiaal beschikbaar op deze pagina’s slechts opslaan op uw eigen computer of afdrukken indien dit uitsluitend bedoeld is voor uw eigen, niet commerciële gebruik.

Het fotograferen en publiceren van waardetransportwagens, medewerkers, gebouwen of ander eigendom van G4S is uitsluitend toegestaan na schriftelijke overeenkomst met G4S.

ALGEMENE VOORWAARDEN

job alert

BLIJF OP DE HOOGTE VAN NIEUWE EN RELEVANTE VACATURES

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE NIEUWSTE VACATURES?